بنیاد سعدی در رسانه های دیگر - آرشیو

افسون شده های ایران

افسون شده های ایران

«هنوز خیلی‌ها ایران را با عراق اشتباه می‌گیرند، حتی آنهایی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند و ما فکر می‌کنیم قرابت‌هایی دارند، ایران را نمی‌شناسند و ذهن‌شان درباره‌ کشور ما منفی است.»

ادامه مطلب