ماهنامه خبری

تعداد بازدید:۳۹۶

ماهنامه خبری بنیاد سعدی، متشکل از اخبار منتشر شده در وبگاه بنیاد سعدی از جمله اخبار فعالیت های بنیاد سعدی و رایزنی های فرهنگی در خارج از کشور و انعکاس اخبار در رسانه است.

ماهنامه خبری شماره اول

ماهنامه خبری شماره دوم

ماهنامه خبری شماره سوم

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۹