نشریه فانوس-الکترونیکی

تعداد بازدید:۲۲۴۰

نشریه فانوس، یک نشریه آموزشی با هدف تقویت مهارت های فارسی آموزی، از سوی مرکز آموزش زبان فارسی و نمایندگی بنیاد سعدی در بلگراد منتشر می شود و مخاطبان اصلی فانوس، فارسی آموزان بزرگسال سطح آموزشی میانی و بالاتر از آن در سراسر جهان هستند.

مدیر مسئول این نشریه محسن سلیمانی، رایزن فرهنگی ایراد در صربستان و نماینده بنیاد سعدی در امر آموزش زبان فارسی در جهان است و سردبیر و تهیه محتوای آموزشی آن را سعید صفری، مدرس اعزامی از سوی بنیاد سعدی به بلگراد برعهده دارد.مشاور علمی نشریه فانوس، دکتر رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی است.

استفاده غیر تجاری از مطالب این نشریه برای آموزش فارسی، با ذکر منبع آزاد است.

نشریه فانوس- شماره دوم

نشریه فانوس-شماره اول

نشریه فانوس- شماره سوم

نشریه فانوس- شماره چهارم

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۳۹۸