مطالب مرتبط با کلید واژه

سیمرغ پارسی


مردم ترکیه از دوران عثمانی تاکنون حافظ را می شناسند
در نشست مجازی بنیاد سعدی با موضوع «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم حافظ» مطرح شد:

مردم ترکیه از دوران عثمانی تاکنون حافظ را می شناسند

گفت‌وگوی زنده تصویری در قالب سلسله نشست‌های سیمرغ پارسی (پیام‌های ماندگار ادبیات فارسی) با موضوع «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم دیوان حافظ» در صفحه اینستاگرام بنیاد سعدی برگزار شد.

ادامه مطلب
گفت‌وگوی زنده تصویری پیرامون موضوع «شهریار در ترکیه و جمهوری آذربایجان»
بنیاد سعدی به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار برگزار می‌کند؛

گفت‌وگوی زنده تصویری پیرامون موضوع «شهریار در ترکیه و جمهوری آذربایجان»

گفت‌وگوی زنده تصویری در قالب سلسله نشست های سیمرغ پارسی (پیامهای ماندگار ادبیات فارسی) با موضوع « شهریار در ترکیه و جمهوری آذربایجان» در صفحه اینستاگرام بنیاد سعدی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب