مطالب مرتبط با کلید واژه

پایان


«هفتمین گردهمایی سالانه مؤسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان» پایان یافت

«هفتمین گردهمایی سالانه مؤسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان» پایان یافت

به همت بنیادسعدی «هفتمین گردهمایی سالانه مؤسسه‌های فعال آموزش زبان فارسی در جهان» با همکاری نهادهای مرتبط مانند بنیاد ایرانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، ﻣﺮﮐﺰ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت علوم و… به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب