آبگینه

تراش شیشه

تراش، از اصیل ­ترین و متداول­ ترین روش­ های تزیین سرد آثار شیشه­ ای است که سابقۀ آن در ایران به دوران هخامنشیان می­ رسد. بهترین نمونه ­های آثار شیشه­ ای دوران ساسانی آثاری هستند که با چرخ تراش، تزیین یافته ­اند.

           شکلات خوری، تهران  

شیشه­ گری فوتی

شیشه­ گری فوتی عبارت است از ساخت و تهیۀ ظروف تزیینی و مصرفی با استفاده از خمیر مذاب شیشه. گریشمن در حفاری­ های چغارنبیل، آثاری به دست آورده که می­ توان این هنر را به دورۀ پارت ­ها و ساسانیان نسبت داد. 

                  کاسه نواردار شیشه ای، تهران

 

 

نقاشی شیشه

این نوع تزئین مینا نام دارد و عمل آن را مینا­کاری می­ نامند. اوج مینا­کاری بر روی شیشه در قرون هفتم و هشتم هجری در خاور­نزدیک مخصوصا در سوریه بود.

          شکلات خوری نقاشی روی شیشه، تهران