افتتاحیه هشتاد و یکمین دوره دانش افزایی در قزوین

۱۳ مهر ۱۳۹۵ ۱
گزارش افتتاحیه هشتاد و یکمین دوره دانش افزایی در قزوین