مطالب مرتبط با کلید واژه

سعدی شیرازی


مسابقه مجازی ادبی استاد سخن
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ناژوان اصفهان با همکاری بنیاد سعدی برگزار می‌کند؛

مسابقه مجازی ادبی استاد سخن

مسابقه مجازی ادبی استاد سخن به مناسبت بزرگداشت سعدی با خواندن پندهای اخلاقی گلستان و اشعار بوستان سعدی با همکاری بنیاد سعدی و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ناژوان اصفهان برگزار می‌شود.

ادامه مطلب