دوره عمومی فارسی آموزی

تعداد بازدید:۵۵۷۹

دوره عمومی فارسی‎آموزی [کوشش]

این دوره دارای 4 سطح (پایه، مقدماتی، میانی و پیشرفته) و برای 13 ترم تحصیلی برنامه ریزی شده است. در بخش زیر به محتوای هر سطح و سرفصل های کلی آموزشی آن خواهیم پرداخت.

محتوای علمی سطوح آموزشی دوره عمومی فارسی‎آموزی [کوشش]

محتوای هر سطح دارای ویژگی ‏های زیر است:
1. آموزش مهارت‎های ادراکی (شنیدن و خواندن) و مهارت‎های تولیدی (صحبت کردن و نوشتن) و آموزش واژه و دستور: در تمام سطوح، آموزش چهار مهارت زبانی به همراه آموزش واژه و دستور به صورت تلفیقی است. در برنامه ی آموزشی تا سطح پیش میانی مهارت ادراکی (خواندن و شنیدن) نسبت به مهارت‎های تولیدی (صحبت کردن و نوشتن)  مدت زمان بیشتری از برنامه را شامل می‎شود، اما از سطح پیش‎میانی به بعد مدت زمان آموزش تمام مهارت ها در برنامه به میزان مساوی است.
2. بیان شفاهی: تماشای فیلم‎ و توصیف تصویر و داستان
3. فوق برنامه آموزشی: در طول هر ترم سه جلسه کلاس‎هایی تشکیل می‎شوند که برنامه آموزشی متفاوتی دارد. محتوای آموزشی این کلاس‏ها متنوع است، مانند گفت و گوی آزاد، پرسش و پاسخ، نقد کلاس‏ها، شعر خوانی، متون مطبوعاتی، داستان گویی، فارسی تجاری و... 
 

سرفصل دروس سطوح آموزشی دوره عمومی فارسی‎آموزی [کوشش]

سرفصل دروس هر یک از سطوح آموزشی دورۀ عمومی فارسی آموزی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
 
سطح سرفصل کلی دروس
پایه

آموزش حروف الفبا

فارسی عمومی (با تاکید بر چهار مهارت صحبت کردن، خواندن، نوشتن، شنیدن)

مقدماتی

فارسی عمومی (با تاکید بر چهار مهارت صحبت کردن، خواندن، نوشتن، شنیدن به طور تلفیقی + واژه آموزی + دستور) شنیدن و صحبت کردن

دستور و نگارش

میانی

مهارت خواندن+ صحبت کردن

مهارت نگارش و دستور زبان فارسی مهارت شنیدن+ صحبت کردن

بیان شفاهی و فیلم
پیشرفته و ماهر

مهارت خواندن+ صحبت کردن

مهارت نگارش و دستور زبان فارسی مهارت شنیدن+ صحبت کردن

بیان شفاهی
 
آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۳۹۵