سی امین نشست حافظ شناسی با عنوان "در ساختن با حافظ"

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۱۱ زبان فارسی در جهان
تعداد بازدید:۳۲۸
به همت رایزنی فرهنگی ایران در کابل، "سی امین نشست حافظ شناسی" با هدف آشنایی دانشجویان و فرهنگ دوستان افغانستان با افکار شاعر و غزلسرای پارسی گوی، خواجه حافظ شیرازی در محل سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی کابل برگزار شد
سی امین نشست حافظ شناسی با عنوان "در ساختن با حافظ"

به همت رایزنی فرهنگی ایران در کابل، سی امین نشست، حافظ شناسی با هدف آشنایی دانشجویان و فرهنگ دوستان افغانستان با افکار شاعر و غزلسرای پارسی گوی، خواجه حافظ شیرازی در محل سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی کابل برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی، در این جلسه، بحث محوری "مقدمه ای درباره ادبیات شناسی" بود که قرار است در دو هفته توسط یامان حکمت تقی آبادی ارائه شود.

در این نشست، مسائلی همچون سازه های اندیشگانی ادبیات شناسی در یکصدسال اخیر و نقد آموزش ادبیات فارسی دری در دانشگاه مورد بحث قرار گرفت.

 درادامه، حکمت در بخشی از سخنان خود گفت: در بحث ادبیات شناسی باید دقت داشته که در حال حاضر توقع فضای اجتماعی از ادبیات چیست؟ و بر اساس آن به آموزش دانشجویان در حوزه های کارکردی و مهارتی بپردازیم.

این استاد دانشگاه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا ادبیات فارسی دری اکنون خارج از چرخه علوم انسانی قرار گرفته است؟ ادامه داد: بخشی از این معضل به شیوه های آموزش، سرفصل دروس و کارکردی نبودن مناسبات پژوهشی در دانشگاه های ادبیات برمی گردد که باعث شده ادبیات ارتباطش را با سایر دانش ها از دست بدهد.

در پایان این بحث، پس از خوانش غزل شماره 26 حافظ، پرسش و پاسخ هایی از سوی حاضران در جلسه صورت گرفت.

پایان خبر

کلید واژه ها: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانانبنیادسعدیکابل


نظر شما :