مطالب مرتبط با کلید واژه " آموزش مجازی زبان فارسی "


کرونا آموزش زبان فارسی را تسریع کرد
پنل اول«رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارسی»؛

کرونا آموزش زبان فارسی را تسریع کرد

سخنرانان پنل اول «رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادب فارسی» تاکید کردند؛ اتفاق کرونا باعث شد تا ایده‌ها و حرکت‌های ابتدایی در جهت آموزش مجازی زبان فارسی فعال‌تر و به صورت جدی تسریع شود.

ادامه مطلب
آخرین دستاوردهای بنیاد سعدی در آموزش مجازی فارسی در شرایط کرونا
در جلسه برخط شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی و ایران شناسی مطرح شد؛

آخرین دستاوردهای بنیاد سعدی در آموزش مجازی فارسی در شرایط کرونا

جلسه برخط شورای علمی و برنامه ریزی گسترش زبان فارسی وایرانشناسی در دانشگاه ها ومراکز علمی خارج ازکشور به میزبانی معاونت گسترش زبان فارسی و ایرانشناسی وزارت علوم

ادامه مطلب