مطالب مرتبط با کلید واژه " تاریخ ایران "


ایران فرهنگی، قلمرو جغرافیایی گسترده‌تری از ایران سیاسی را دربرمی‌گیرد
استاد تاریخ دانشگاه تهران:

ایران فرهنگی، قلمرو جغرافیایی گسترده‌تری از ایران سیاسی را دربرمی‌گیرد

استاد تاریخ دانشگاه تهران با اشاره به گستره سیاسی و مرزهای متغیر ایران در دوره‌های مختلف تاریخی معتقد است ایران فرهنگی، هسته اصلی و سخت مرکزی دارد که علاوه‌بر ایران سیاسی امروز بخش‌هایی ...

ادامه مطلب