مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش زبان فارسی در فضای مجازی


فضای مجازی در خدمت فارسی آموزان عراقی

فضای مجازی در خدمت فارسی آموزان عراقی

رایزن فرهنگی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در بغداد در دوران محدودیت‌های شیوع کرونا در حوزه زبان فارسی با همکاری بنیاد سعدی جهت جلوگیری از توقف آموزش زبان فارسی اقداماتی را انجام داد.

ادامه مطلب