مطالب مرتبط با کلید واژه

فیلم آموزشی


آموزش برخط غیرهمزمان

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصلی‌ترین ویژگی دوره‌های غیرهمزمان این است که لزومی ندارد زمان مشخصی برای حضور دانشجو و استاد در سامانه تعیین شود. به‌علاوه محتوای این دوره‌ها به دلیل نوع طراحی، غنی‌تر است و با کیفیت بالاتری نسبت به دوره‌های همزمان طراحی شده‌است. ...