مطالب مرتبط با کلید واژه

ماهنامه بهمن 1401 بنیاد سعدی


بیست و هفتمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»
به همت روابط عمومی بنیاد سعدی منتشر شد؛

بیست و هفتمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

‌‌‌بیست و هفتمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با عناوین «اخبار بنیاد سعدی»، «آموزش زبان فارسی در جهان» و «بنیاد سعدی در رسانه‌ها» مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

ادامه مطلب