اطلاعیه ها

تعداد بازدید:۳۷۳

دوره های فارسی آموزی:

در حال حاضر دوره های مقدماتی فارسی آموزی برای فرزندان ایرانی خارج از کشور و دوره فارسی آموزی مقدماتی برای غیرایرانیان در حال برگزاری است و ثبت نام دوره جدید اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

دوره های تربیت مدرس:

 

تمدید مهلت ثبت نام دوره مجازی روش تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان تا پایان سال ۱۴۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۴۰۱