روابط عمومی

تعداد بازدید:۲۸۵

 

 

روابط عمومی

 

 

 

 

 

سمیرا یافتیان

مدیر روابط عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

info@saadifoundation.ir

   

 

 

طناز صیدی

کارشناس امور خبری
و اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات فارسی

صدیقه بابوی

کارشناس تولید محتوای
تبلیغی و گرافیکی
کارشناسی علوم کامپیوتر

       

 

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰