روابط عمومی

تعداد بازدید:۶۰

 

 

روابط عمومی

 

 

 

 

 

سمیرا یافتیان

مدیر روابط عمومی
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

 

طناز صیدی

کارشناس امور خبری و اطلاع رسانی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

 

صدیقه بابوی عزیزکندی

کارشناس تولید محتوای تبلیغی و گرافیکی
کارشناسی علوم کامپیوتر

 

   

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰