معاونت امور بین الملل

تعداد بازدید:۲۳۰

 

 

 

معاونت امور بین الملل

 

شهروز فلاحت پیشه

معاون امور بین الملل
کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

دیانا ثمره پهلوان

مسئول دفتر معاونت بین الملل

کارشناسی امور فرهنگی

 

 

 

زهرا سالمی

کارشناس حوزه آمریکا و استرالیا و اروپای غربی
کارشناسی ارشد زبان آلمانی

 

زهرا عامری

کارشناس حوزه آفریقا و عربی
مسئول امور کنسولی
کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه / ‏زبان‬ انگلیسی

 

 

علی اخوان

کارشناس حوزه اروپای شرقی
کارشناسی ارشد مطالعات روسیه

 

دکتر الهام حدادی

کارشناس حوزه آسیا-اقیانوسیه

دکتری ادبیات فارسی

 

 

دکتر زینب کوشکی

کارشناس حوزه آسیا-اقیانوسیه
دکتری ادبیات فارسی

 

کبری باباشمسی

کارشناس حوزه آفریقا عربی

کارشناسی ارشد تاریخ

 

 

       

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰