معاونت آموزش و پژوهش

تعداد بازدید:۲۰۶

معاونت آموزش و پژوهش

 

دکتر رضا مراد صحرایی

معاون آموزش و پژوهش
دکتری زبان شناسی

sahraeri[@]saadifoundation.ir

دریافت رزومه

دکتر احسان طوفانی نژاد

مدیر آموزش مجازی

دکتری تکنولوژی آموزشی

e.toofaninejad[@].saadifoundation.ir

دریافت رزومه

 

مهندس امیدرضا پیرنجم الدین

سرپرست فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

it[@].saadifoundation.ir

دکتر افسانه غریبی

رئیس اداره برنامه ریزی و پژوهش

دکتری زبان شناسی

 

 

امیر احمدی

رئیس اداره ی فارسی آموزان

کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

 

شهناز احمدی قادر

رئیس اداره ی امور مدرسان زبان فارسی

کارشناسی ارشد آزفا

 

 

مهندس امیرحسین مجیری

رئیس اداره آموزش مجازی
کارشناسی ارشد آرفا

 

 

خانم اکرم حاجی سید رضایی

کارشناس امور پژوهشی

کارشناسی ارشد آزفا

 

 

منیره شهباز

کارشناس امور پژوهشی
کارشناسی ارشد آزفا

 

دکتر فائزه مرصوص

کارشناس امور پژوهشی

کارشناسی ارشد آزفا

 

 

مرضیه اعتمادالاسلامی

کارشناس امور پژوهشی
کارشناسی ارشد آزفا

 

مریم سلطانی

کارشناس امور آموزشی

کارشناسی ارشد آزفا

 

 

هدی سلیمی

کارشناس امور آموزشی
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

 

حسین رضاپور

کارشناس امور آمورشی

کارشناس ارشد آزفا

 

 

آزاده شکری

کارشناس امورآموزشی
کارشناسی ارشد آزفا

 

حمید آقایی

کارشناس آموزش و پژوهش

کارشناسی ارشد آزفا

 

 

خانم طبسی

کارشناس امور آموزشی
کارشناسی ارشد آزفا

 

 

همکار ۱

 

 

مهندس آرمین حسین زاده

کارشناس آموزش مجازی
کارشناسی ارشد مهندس کامپیوتر

 

فیروزه فتح اللهی

کارشناس آموزش مجازی

کارشناسی تکنولوژی آموزشی

 

 

 

مهندس شمیم اشرفیان

کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

 

همکار ۲

 

 

مریم کاظمی بهار

مسئول دفتر معاونت آموزش
کارشناسی تکنولوژی معماری

 

بابک نوبهاری

گرافیست

کارشناسی گرافیک

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۰