حمایت از پژوهش

تعداد بازدید:۱۲۵۷

طبق اساسنامۀ بنیاد سعدی، یکی از وظایف بنیاد سعدی، حمایت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های و طرح‌های پژوهشی مرتبط با آموزش زبان و ادبیات فارسی است. با توجه به اهمیت و نقش پژوهش در روند رشد و توسعۀ هر حوزه و با درنظر گرفتن پژوهش به عنوان پشتوانه آموزش، در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمّی پژوهش در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی، بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و نیز هدفمند نمودن فعالیت‌های پژوهشی این حوزه و کاربردی ساختن نتایج پژوهش‌ها، بنیاد سعدی از پایان نامه های مقطع ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با آموزش زبان و ادبیات فارسی و طرح های پژوهشی مرتبط با این حوزه حمایت می کند.

هدف ما از حمایت چیست؟

  • توسعۀ پژوهش‌های کاربردی در حوزۀ زبان‌شناسی کاربردی
  • تأمین داده و محتوای مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بنیاد
  • شناخت افراد مستعد جهت جذب در فعالیت‌های پژوهشی بنیاد
  • شناخت نیازهای فارسی‌آموزان در سراسر جهان و تلاش برای برنامه‌ریزی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای آنها
  • شناخت موانع گسترش زبان فارسی
  • افزایش کیفیت و هدفمند‌سازی پژوهش‌های حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی‌زبانان
  • ایجاد بستر مناسب و سوق دادن طرح‌های پژوهشی به سمت تولید دانش فنی و محصولات کاربردی و مورد نیاز در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان و ایجاد ارتباط با این صنعت
  • ارائۀ ایده‌های نو در امر آموزش زبان فارسی

چگونه حمایت می کنیم؟

چگونه پیشنهاده خود را ثبت کنید؟

برای اطلاع از حوزه‌های در اولویت پژوهشی، به فهرست نیازهای پژوهشی بنیاد سعدی مراجعه نمایید. پس از اطلاع از نیازهای پژوهشی، برای ثبت پیشنهاده خود از اینجا اقدام کنید.

ثبت پیشنهاده پارسا / طرح پژوهشی

چگونه با ما در ارتباط باشید؟

دبیرخانه شورای حمایت از پژوهش: research@saadifoundation.ir

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۱