حمایت از پژوهش

تعداد بازدید:۴۲۸

طبق بند ۱۶ از مادۀ ۲ اساسنامۀ بنیاد سعدی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از وظایف بنیاد سعدی، حمایت از پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های مرتبط با آموزش زبان و ادب فارسی است. با توجه به اهمیت و نقش پژوهش در روند رشد و توسعۀ هر حوزه‌ای، در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمّی پژوهش در حوزۀ آموزش و گسترش زبان فارسی و نیز هدفمند نمودن فعالیت های پژوهشی این حوزه و کاربردی ساختن نتایج پژوهش‌ها، بنیاد سعدی از طرح‌های پژوهشی و پایان نامه‌ها حمایت مالی خواهد کرد.

این حمایت با اهداف زیر صورت می‌گیرد:

  • توسعۀ پژوهش‌های کاربردی در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان
  • تأمین داده و محتوای مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بنیاد
  • شناخت افراد مستعد جهت جذب در فعالیت‌های پژوهشی بنیاد
  • افزایش کیفیت و هدفمند‌سازی پژوهش‌های حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان
  • ایجاد بستر مناسب و سوق دادن طرح‌های پژوهشی به سمت تولید دانش فنی و محصولات کاربردی و مورد نیاز در حوزۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیرفارسی زبانان و ایجاد ارتباط با این صنعت

جهت ارسال درخواست حمایت از پژوهش لطفاً فرم "طرح‌نامه پژوهشی" را دریافت و پس از تکمیل به همراه رزومه و اصلاعات تماس خود را به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایید.

فهرست نیازهای پژوهشی

‌‌‌فرم درخواست طرح‌نامه پژوهشی

 

پست الکترونیکی دبیرخانه شورای حمایت از پژوهش: research@saadifoundation.ir

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۰