شیوه نامه برگزاری دوره های فارسی آموزی

تعداد بازدید:۱۵۸۶

بنیاد سعدی با هدف ساماندهی برنامه‌های آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، شیوه نامه پنج گام آموزشی را تدوین نموده که لازم است در راستای اجرای این دوره‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در این شیوه‌نامه مراحل اجرایی کردن آموزش زبان فارسی در قالب یک دوره زمان‌بندی شدۀ معین به صورت گام به‌گام ارائه شده است و این امکان را برای کارگزاران و مجریان آموزش فراهم می‌آورد تا با داشتن یک «نقشه راه شفاف»، بتوانند مجموعه مبانی درست و دقیق آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، استانداردها و الگوهای آموزش آن، مقررات اجرایی آموزش و در نهایت ارزشیابی‌ها و ارزیابی‌های هدفمند را انجام دهند.

 

شیوه نامه برگزاری دوره های فارسی آموزی

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۱