آزمون دانش تدریس داتفا

تعداد بازدید:۶۵۹

آزمون دانش تدریس (Teaching Knowledge Test) به منظور سنجش دانش مدرسان زبان‌فارسی به غیرفارسی‌زبانان طراحی شده‌است و دانش آنها نسبت به مفاهیم مرتبط با زبان، استفاده از زبان و تدریس آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون دارای 5 حوزه یا بخش است. چینش و ترتیب خاصی برای این 5 حوزه در نظر گرفته نشده‌است و آزمون‌دهندگان می‌توانند هربار در آزمون یک یا چند حوزه شرکت کنند. به غیر از آزمون کاربردی دانش تدریس، سایر آزمون‌ها به‌صورت عینی و معمولاً در قالب پرسش‌های چندگزینه‌ای و وصل‌کردنی طراحی می‌شوند. هر حوزه شامل 80 پرسش است و برای پاسخ‌گویی به هر حوزه 80 دقیقه زمان در نظر گرفته شده‌است. تمامی پرسش‌ها در این آزمون دارای امتیاز برابر هستند و در قالب‌های وصل‌کردنی، چندگزینه‌ای، مرتب‌سازی و پیداکردن جواب نامرتبط طرح شده‌اند. برای شرکت در این آزمون، به هیچ نوع پیشینه حرفه‌ای (مانند سابقه تدریس) نیازی نیست، اما توصیه می‌شود که حداقل دانش زبانی شرکت‌کنندگان، سطح میانی باشد. سامانه الکترونیکی ثبت‌نام و اعلام نتایج آزمون داتفا در بنیاد سعدی طراحی و به بهره برداری رسیده‌است.

ویژگی‌های اصلی:

این آزمون در 5 حوزه اجرا می‌شود:

۱زبان و پیشینه یادگیری و آموزش آن

۲طراحی درسی و استفاده از منابع آموزش زبان

۳مدیریت فرایند آموزش و یادگیری

۴زبان‌آموزان غیربزرگسال

۵  . آزمون کاربردی دانش تدریس

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸