نرم افزار واژه مینا

تعداد بازدید:۸۶۲

 

نرمافزار مینا یک ابزار کمکآموزشی برای همه کسانی است که میخواهند دامنه لغات زبان فارسی خود را تقویت کنند. همه کسانی که با زبان فارسی در حد مبتدی آشنا باشند، می‌ توانند با این نرمافزار واژه‌های زیادی بیاموزند. محتوای نرم‌افزار شامل حدود ۱۲۰۰ واژه‏ است که جزء پرکاربردترین واژه‌های زبان فارسی هستند. این نرم‌افزار دوزبانه است. انتقال مفاهیم و آموزش با ارائه معادل انگلیسی واژه‌ها، آوانوشت آنها به همراه تصویر و صوت صورت می‌گیرد. در مجموع ۱۴ حوزه واژگانی و بیش از ۷۰ درس در نظر گرفته‌ شده‌است. هر درس نیز ۱۰ نوع فعالیت را دربردارد که هر فعالیت شامل حدود ۲۰ تکلیف است؛ هر حوزه نیز آزمونی جداگانه دارد و امکان مرور درس‌ها فراهم گشته‌است. هر حوزه شامل چند درس است که کاربر با انتخاب یکی از درس‌ها وارد مرحله واژه‌آموزی و فعالیتها میشود. در این مرحله ۱۰ نوع فعالیت وجود دارد که در تمام این فعالیتها، کاربر واژه‌های آن درس مربوط را به شکلهای متنوعی تکرار و تمرین می‌کند. هر کدام از این فعالیت‏ها با ویژگی خاصی طراحی شده‌است و اهداف خاصی دارند که چینش فعالیت‌ها، از فعالیت اول تا دهم از ساده به دشوار بودهاست.

جهت دانلود این نرم افزار اینجا کلیک کنید.

ویژگی‌های اصلی:

۱یادگیری واژگان جدید

۲سرگرمی

۳تقویت چهار مهارت خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و صحبت‌کردن

۴نمایش نمودار پیشرفت کاربر

۵  . ارزیابی عملکرد کاربر

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸