نرم افزار واژه یابی

تعداد بازدید:۵۹۸

 

نرمافزار واژهیابی یک ابزار کمکآموزشی برای همه کسانی است که میخواهند دامنه لغات زبان فارسی خود را تقویت کنند. همه کسانی که با زبان فارسی در حد پیش‌میانی و بالاتر آشنا باشند، می‌‏توانند با استفاده از این نرمافزار، واژههای بسیاری را در درون جملات صحیح بیاموزند. محتوای این نرمافزار برای زبانآموزان سطح پیشمیانی و میانی مناسب است که در دوازده حوزه واژگانی، مجموعاً 180 گام دارد. هر حوزه واژگانی به تعداد 5±15 گام دارد که در هر گام زبان‌آموز باید یک واژه را پیدا کند. در هر گام از بازی، کاربران به کمک عنوان حوزه واژگانی و بافت جمله و تعداد خانه‌های خالی حروف و حروف ارائه‌شده در جدول حروف به پاسخ درست میرسند. در صورتی که کاربر موفق به پیدا‌کردن واژه موردنظر نشود، میتواند از بخش راهنما کمک بگیرد. در این بخش با کسر تعدادی امتیاز از کاربر، به وسیله یکی از این روش‌ها کاربر راهنمایی میشود: ارائه تصویر واژه موردنظر، ارائه معادل انگلیسی واژه، و ارائه توضیح فارسی در مورد واژه. این بازی را می‌توانید از طریق کافه بازار یا گوگل پلی دریافت نمایید.

ویژگی‌های اصلی:

۱یادگیری واژگان جدید

۲سرگرمی

۳یادگیری استفاده از واژه در جمله

۴  .تطبیق واژه با تصویرش

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸