معاون آموزش و پژوهش

تعداد بازدید:۲۵۹۴
معاون آموزش و پژوهش

رضامراد صحرائی

مشاور آموزش و پژوهش
 
دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات

- دکتری زبان شناسی همگانی
- دانشگاه علامه طباطبایی، رتبه اول کنکور و فارغ التحصیل رتبه اول با معدل ۴۸/۱۹
- کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی
- دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجوی نمونه کشوری، رتبه ۳ کنکور سراسری و فارغ التحصیل با رتبه اول و معدل ۱۰/۱۹
- کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
- دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشجوی منتخب کشوری، رتبه ۳۴ کنکور سراسری و فارغ التحصیل رتبه اول با معدل ۷۴/۱۸

مشاغل و مسئولیتهای اجرایی

- معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی از اسفند ۱۳۹۰
- مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۸۴-۸۹
- سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران ۸۸-۸۹
- عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در بنیاد شهید و امور ایثارگران
- عضو ستاد یرنامه ریزی فرهنگی آموزشی طرح شاهد (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹
- عضو ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹
- رئیس کمسیون آموزشی و و پژوهشی ستاد برنامه ریزی طرح شاهد (۱۳۸۵-۱۳۸۷)
- رئیس کمسیون امور عمومی و زیرساختی ستاد برنامه ریزی طرح شاهد (۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۹)
- رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی
- نایب رئیس هیئت کرسی های نظریه¬پردازی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاغل آموزشی

- در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی و آزفا از بهمن ۱۳۸۷؛
- روش تحقیق (دوره دکتری)، تدریس دروس اصول و نظریه های آموزش زبان خارجی (۱) و (۲)، روش تحقیق در زبان-شناسی، روش تحقیق در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبانشناسی کاربردی، تهیه و تدوین مواد آموزشی (۱) و (۲)، اصول دستور زبان
- تدریس دروس آواشناسی زبان انگلیسی، کلیات زبان شناسی مقطع کارشناسی رشته¬های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

 

عضویت در شوراها

- عضو پیوسته انجمن جهانی مطالعه زبان کودک (ICSCL)
- عضو شورای بنیاد بین المللی سعدی
- عضو پیوسته انجمن زبان شناسی ایران
 

تألیفات

- زبان فارسی، زبان علم، ۱۳۹۲. با همکاری آقای دکتر عادل رفیعی. ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
- فراگیری زبان تحلیلی نوین از منظر زبان شناسی زایشی، ۱۳۹۱. ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی

 

ترجمه ‏ها

- ترجمه از انگلیسی. ناشر: موسسه نوین دانشمند و انتشارات حروفیه
- آینده قدرت. ۲۰۱۱
- گرگ خاکستری: فرار آدولف هیتلر. ۲۰۱۲. ناشر: بنیاد تاریخ معاصر
- مدیریت بحران؛ عامل منابع انسانی ،۲۰۰۵. ترجمه از انگلیسی، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ناجا
- مدیریت بحران در جهانی پیچیده، ۲۰۰۷. ترجمه از انگلیسی- با همکاری دکتر علی محمد احمدوند، ناشر: دانشگاه امام حسین (تا کنون دو بار تجدید چاپ شده است)
- مدیریت پلیس پیشگیری، ترجمه از انگلیسی، ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ناجا
 

مقالات

۱. آینده نماها در زبان های فارسی و انگلیسی: یک تحلیل غیر صورت گرا، مجله علمی پژوهشی زبان و زبانشناسی شماره اول، سال اول، تابستان ۸۴
۲. تأملی در ساخت مجهول زیان فارسی امروز، ۱۳۸۵. مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانسگاه شهید باهنر کرمان
۳. گروه حرف تعریف در زبان فارسی، مجله علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، س ۸۹، ش ۴۵
۴. مهارت خواندن و نحوه تدریس آن، س ۸۳. ش ۱۴ مجله زبان و ادب دانشکده ادبیات و زبان¬های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی
۵. پیوستگی یا بلوغی؛ تأملی در ماهیت دستور کانونی و روند بازنمائی آن در زبان کودک، ۱۳۹۰. مجله علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء
۶. چشم انداز آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان از منظر رهیافت های طراحی برنامه درسی، ۱۳۹۱. مجله علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه اصفهان
۷. بررسی روایی و پایائی آزمون MSRT (با همکاری هانیه ممقانی)، ۱۳۹۱. مجله علمی پژوهشی سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
۸. رویکرد تکلیف¬مدار: راهکاری نوین برای تقویت فارسی¬آموزی (با همکاری خانم فاطمه میدانی). ۱۳۹۰. مجله علمی پژوهشی زبان و ادب پارسی دانشگاه علامه طباطبائی
۹. طراحی سطح بندی آموزشی و محتوایی برای آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان. ۱۳۹۲. مجله علمی-پژوهشی پژوهش در نظام¬های آموزشی.
۱۰. جایگاه رهیافت¬های طراحی برنامه درسی در فرایند سیاست¬گزاری و برنامه¬ریزی آموزش زبان فارسی به غیرایرانیان. ۱۳۹۲. مجله علمی¬پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی.
۱۱. دستور به مثابه علم: نقدی بر کتاب لارسن (۲۰۱۰). ۱۳۹۰. مجله علمی پژوهشی دستور
۱۲. آموزش مستقیم واژه در متن: مقایسه تاثیر دو رویکرد یادگیری مستقیم و تصادفی در یادگیری واژه. (پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی پژوهشی زبانشناسی دانشگاه الزهراء)
۱۳. نحو کودک، نحو تمام عیار: شواهدی از روند فراگیری ساخت اطلاع زبان فارسی، ۱۳۹۲. مجله علم زبان. دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۴. بازنمایی کاربرد اصول انگاره نیشن و مک آلیستر در برنامه¬های درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (با همکاری خانم مریم سلطانی و دکتر امیررضا وکیلی فرد). ۱۳۹۲. مجله علمی-پژوهشی پژوهش¬نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
۱۵. تحلیل محتوایی از منابع آموزش زبان فارسی بر پایه انگاره نیل اندرسن (با همکاری خانم منیره شهباز و دکتر امیررضا وکیلی فرد). ۱۳۹۲. مجله علمی¬پژوهشی پژوهش¬نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان

 

افتخارات و جوایز

- دانشجوی نمونه کشوریِ وزرات علوم، تحقیقات و فنّاوری سال ۱۳۷۸
- دانشجوی منتخب کشوری وزرات علوم، تحقیقات و فنّاوری سال ۱۳۷۸
- رتبه سوم جشنواره الگوی برتر تدریس زبان انگلیسی

 

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۹