المپیاد

تعداد بازدید:۳۰۸۴

اهداف

 1. ایجاد انگیزه و رقابت مثبت از طریق ارائه امتیازات و تسهیلات به برگزیدگان؛
 2. تعیینِ سطح زبانیِ فارسیآموزان و فارسی‌زبانان خارجی از طریق آزمون‌های علمی استانداردشده و مرجع؛
 3. سنجش سطح علمی دانشجویان و فارسی آموزان خارجی با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش زبان فارسی در جهان؛ 
 4. گزینش متقاضیان واجدالشرایط جهت شرکت در دوره‌های دانش‌افزایی؛
 5. انتخاب مواد آموزشیِ زبان فارسی متناسب با کشورها و مناطق مختلف جهان از طریق تحلیل نتایج المپیادها؛
 6. شناسایی افراد نخبه جهت آموزش های پیشرفتة بعدی؛
 7. اعطای راتبه تحصیلی به نفرات برتر. 

تعاریف

 1. «سطح زبانی»: میزان دانش زبانی و تسلط فارسی آموز / فارسی زبان بر مهارت‌های زبانی است که بر اساس چارچوب مرجع زبان فارسی تعیین می گردد.
 2. «چارچوب مرجع زبان فارسی»: توصیف عناصر و مهارت‌های زبانی که فارسی آموز باید بر آنها مسلط باشد. مولفه‌های دقیق این چارچوب توسط بنیاد سعدی تدوین شده است.
 3. «فارسی‌آموز»: کلیه علاقه‌مندان به زبان فارسی که به صورت رسمی یا غیررسمی اقدام به یادگیری این زبان می نمایند.
 4. «راتبه تحصیلی»: امتیازی است که بر اساس آن شخص برگزیده می‌تواند در یکی از رشته‌های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کند. 
 5. «دوره‌ دانش‌افزایی»: دوره‌های کوتاه مدت آموزش زبان فارسی است که در زمان های معین توسط بنیاد سعدی در ایران برگزار می گردد.
 

مراحل برگزاری المپیاد

المپیاد زبان فارسی در دو مرحله و به شرح زیر برگزار می شود:  
 1. مرحلۀ اول؛ المپیاد کشوری: آزمونی است که بین فارسی آموزان در هر کشور برگزار می شود. برگزیدگان این مرحله، متناسب با سهمیه اعلامی توسط بنیاد به مرحلۀ دوم المپیاد راه می یابند. سهمیه هر کشور و تراز نمره مورد قبول برای راهیابی به مرحلة جهانی توسط بنیاد سعدی تعیین و هر ساله، همزمان با فراخوان برگزاری المپیاد، اعلام می گردد.
 2. مرحلة دوم؛ المپیاد جهانی: آزمونی است که بین برگزیدگان المپیادهای کشوری سراسر جهان و پیش از اجرای دورۀ دانش افزایی در ایران برگزار می شود.  
 
 
آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۳۹۴