دوره های تخصصی

دوره های تخصصی ویژه فارسی زبانان، از لحاظ سطح بندی به دو سطح «مقدماتی» و «پیشرفته» قابل تقسیم است و هر سطح 30 ساعت آموزشی، شامل 20 جلسه است که برای کلاس‎های فشرده در دو هفته و برای کلاس‎های عادی در یک ماه برنامه‏‎ریزی می‏ شود.