دوره عمومی فارسی آموزی

دوره عمومی فارسی‎آموزی به لحاظ زمانبندی، به دو ترم «عادی» و «فشرده» قابل برنامه ریزی است.
  • طول ترم‎های «عادی» شش هفته،  شامل 40 جلسة آموزشی، معادل 60 ساعت خواهد بود که دو روز در هفته یا سه روز در هفته برگزار می‏‎شود. بنابراین، برگزاری 7 ترم عادی در طول سال قابل برنامه ‏ریزی است. 
  • طول ترم‎های «فشرده» سه هفته، شامل 40 جلسة آموزشی، معادل 60 ساعت خواهد بود که از شنبه تا چهار شنبه  هر روز برگزار می‏ شود. بنابراین برگزاری 13 ترم فشرده در طول سال قابل برنامه‎ریزی است.
 بنابراین، فارسی ‏آموز می ‏تواند دوره‎های عمومی فارسی‎آموزی را در 13 ترم (780 ساعت) به طور مستمر، با گذراندن کلاس های «عادی»، در کمتر از دو سال و یا با گذراندن کلاسهای فشرده در یک سال به اتمام برساند.