وظایف

تعداد بازدید:۱۷۹۱

 

1-1. آموزش زبان و ادبیات فارسی به خارجیان و آشناسازی آنها با فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
1-2.  مدیریت علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از ایران از طریق طراحی و تدوین دوره های استاندارد آموزشی، آزمون های استاندارد و جلوگیری از برون سپاری برگزاری دوره های آموزش زبان و ادبیات فارسی
1-3. ارزیابی علمی محتواهای تولید شده توسط بنیاد سعدی و نیازسنجی دقیق علمی جهت تدوین منابع آموزشی با داشتن رویکرد «علم و عمل» به امر آموزش زبان و ادبیات فارسی
1-4. ایجاد، معرفی و تثبیت نمانام معتبر «سعدی» در حوزه آموزش زبان فارسی و صدور گواهینامه های معتبر بین المللی برای «فارسی آموزان» و «مدرسان زبان فارسی»
1-5. گسترش خط، زبان و ادبیات فارسی در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور
1-6. آموزش از راه دور زبان و ادب فارسی با استفاده از فناوری‌های نوین 
1-7. پشتیبانی و هدایت تحصیلی دانشجویان غیرایرانی زبان و ادب فارسی مشغول تحصیل در ایران.
1-8. برگزاری دوره های تخصصی تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی جهت اعزام استاد برای تدریس در دوره‌های کوتاه و طولانی‌مدت زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور.
 

 

آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۳۹۵