شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۴۸۰

در اجرای ماده 10 اساسنامه بنیاد سعدی، این شورا به ریاست رئیس بنیاد و با عضویت پانزده نفر از شخصیت های حقوقی وحقیقی، با شرح وظایف زیر تشکیل می گردد.


وظایف شورا

شرح وظایف شورای بنیادسعدی
  • تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان بنیاد جهت تصویب در هیأت امناء؛
  • بررسی و تصویب راه کار های اجرایی گسترش زبان فارسی در جهان ؛
  • اتخاذ تدابیر مناسب به منظور تقویت جایگاه وگسترش زبان وادبیات فارسی در جهان؛
  • بررسی وتصویب ضوابط و استانداردهای علمی وپژوهشی بنیاد؛
  • تصویب ضوابط مربوط به اعطای رتبه (بورسیه تحصیلی)، فرصت‌های مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید خارجی و ارائه پاداش و جایزه به افراد واجد شرایط؛
  • ارائه پیشنهاد و مشاوره علمی در زمینه های مختلف از قبیل: چگونگی اجرای برنامه‌های علمی، پژوهشی وآموزشی، محتوا وترکیب علمی همایش‌ها، منابع، متون و شیوه ها ی آموزشی؛
  • ررسی و تصویب ضوابط اعزام استاد زبان فارسی به خارج از کشور؛
  • اظهار نظر در مورد موضوعاتی که از سوی رئیس بنیاد ارجاع می شود.
آخرین ویرایش۱۱ مرداد ۱۳۹۴