اعضا

سمت در سازمان یا وزارتخانه نام و نام خانوادگی

معاون اول ریاست جمهوری

       دکتراسحاق جهانگیری
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی                       دکتر محمدرضا مخبر دزفولی
وزیر امور خارجه دکتر محمدجواد ظریف
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر محمد منصور غلامی
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دکترابراهیمی ترکمان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر سیدعباس صالحی
وزیر آموزش و پرورش دکترسیدمحمد بطحایی
رییس سازمان صدا وسیما عبدالعلی علی عسگری
رئیس جامعهالمصطفی العالمیّه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی
-عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان دکتر محمدجعفر یاحقی
-عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل، رییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار سال 1380 در حوزه الهیّات دکتر مهدی محقق
-دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مشاور علمی بنیاد ایران­شناسی دکتر محمدرضا نصیری
-عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار سال 1380 در حوزه ادب و فرهنگ دکتر علی اشرف صادقی
-عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چهره ماندگار سال 1380 در حوزه ادب و فرهنگ استاد احمد سمیعی (گیلانی)