اخبار

استقبال مخاطبان از حضور بنیاد سعدی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی بنیاد سعدی

استقبال مخاطبان از حضور بنیاد سعدی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی بنیاد سعدی

بنیاد سعدی در هشتمین حضور خود در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی امسال، ضمن معرفی فعالیت ها و کتاب های تالیفی بنیاد سعدی به بازدیدکنندگان، پاسخگوی نیازهای تخصصی مخاطبان بود.