اخبار

شماره‌های ۵۷ و ۵۸ فصلنامه «ایران‌نامه» در قزاقستان منتشر شد
با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی؛

شماره‌های ۵۷ و ۵۸ فصلنامه «ایران‌نامه» در قزاقستان منتشر شد

رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در قزاقستان، شماره‌های ۵۷ و ۵۸ فصلنامه روسی‌زبان «ایران‌نامه» را با مطالبی در زمینه تاریخ و ادبیات ایران منتشر کرد.

ادامه مطلب
شب شعر دیپلماتیک حافظ در موسسه فرهنگی اکو
با عنوان«شام دوستی»برگزار شد:

شب شعر دیپلماتیک حافظ در موسسه فرهنگی اکو

اولین شب شعر دیپلماتیک حافظ همزمان با سالروز بزرگداشت این شاعر منادی دوستی در جهان، شامگاه روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ با حضور دهها سفیر، دیپلمات، شخصیتهای فرهنگی...

ادامه مطلب
تشریح جایگاه شعر و اندیشه حافظ در فرهنگ و هویت ایرانی در ایتالیا

تشریح جایگاه شعر و اندیشه حافظ در فرهنگ و هویت ایرانی در ایتالیا

استفانو پلو، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کافوسکاری ونیز در وبینار «حافظ شاعر جهانی» که به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در ایتالیا برگزار شد، به تشریح جایگاه شعر و اندیشه حافظ در فرهنگ و هویت ایرانی، تاریخ ادبیات فارسی و نقش وی در آثار شعرای نوپرداز ایرانی پرداخت.

ادامه مطلب