اخبار بنیاد سعدی

ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی بررسی شد

ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بنیاد سعدی بررسی شد

ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بنیادسعدی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در راستای گسترش زبان فارسی در جهان با حضور تعدادی از مدیران کل آموزش و پژوهش وزارت علوم، تحقیقات در بنیاد سعدی بررسی ...

تمرین‌ تقویت برد صدا و اصلاح وقفه‌های کلامی

تمرین‌ تقویت برد صدا و اصلاح وقفه‌های کلامی

پنجمین جلسه کلاس فن بیان و سخنوری به همت روابط عمومی بنیاد سعدی و با همراهی فارسی آموزان غیرایرانی با رفع اشکال از جلسه قبل مربوط به تغییر لحن، شکل بیان احساسات در صورت و ...