اخبار بنیاد سعدی

سیزدهمین ماهنامه خبری «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»
به همت روابط عمومی بنیاد سعدی منتشر شد؛

سیزدهمین ماهنامه خبری «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» جدید

سیزدهمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» همراه با عناوین «اخبار بنیاد سعدی»، «آموزش زبان فارسی در جهان»، «بنیاد سعدی در رسانه‌ها» و «معرفی کتاب» مربوط به آبان ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

ادامه مطلب
گفتگوی زنده با مدیر و ویراستار فرهنگ آریان و نیز رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دهلی نو
بنیاد سعدی به مناسبت انتشار فرهنگ آریان؛ فارسی هندی انگلیسی اردو (جلد هفتم ک- گ) برگزار می کند؛

گفتگوی زنده با مدیر و ویراستار فرهنگ آریان و نیز رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دهلی نو

«فرهنگ چهار زبانه آریان» یکی از دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو است که پیش از این مجلدات...

ادامه مطلب
۲۲ نسخه خطی فارسی از نظامی گنجوی در موزه ملک نگهداری می‌شود
در نشست مجازی بنیاد سعدی با موزه ملک مطرح شد:

۲۲ نسخه خطی فارسی از نظامی گنجوی در موزه ملک نگهداری می‌شود

به منظور معرفی آثار نظامی گنجوی، شاعر و داستان سرای بزرگ ایرانی سده ششم هجری، بنیاد سعدی با همکاری موزه ملک، نمایشگاه مجازی دائمی «نسخ خطی خمسۀ نظامی در موزه ملک » را در صفحه اینستاگرام بنیاد سعدی برگزار کرد.

ادامه مطلب
دوازدهمین ماهنامه خبری «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»
به همت روابط عمومی بنیاد سعدی منتشر شد؛

دوازدهمین ماهنامه خبری «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

دوازدهمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با عناوین «اخبار بنیاد سعدی»، «آموزش زبان فارسی در جهان»، «بنیاد سعدی در رسانه‌ها» و «معرفی کتاب» مربوط به مهرماه ۱۴۰۰ منتشر شد.

ادامه مطلب
مردم ترکیه از دوران عثمانی تاکنون حافظ را می شناسند
در نشست مجازی بنیاد سعدی با موضوع «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم حافظ» مطرح شد:

مردم ترکیه از دوران عثمانی تاکنون حافظ را می شناسند

گفت‌وگوی زنده تصویری در قالب سلسله نشست‌های سیمرغ پارسی (پیام‌های ماندگار ادبیات فارسی) با موضوع «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم دیوان حافظ» در صفحه اینستاگرام بنیاد سعدی برگزار شد.

ادامه مطلب
انسان شعر حافظ، شخصیتی موقعیت مند دارد
به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی در هفتمین درس گفتار سیمرغ پارسی مطرح شد؛

انسان شعر حافظ، شخصیتی موقعیت مند دارد

هفتمین درس گفتار سیمرغ پارسی با موضوع «حافظ در برزخ صومعه و دیر مغان» به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی در فضای اسکای روم بنیاد سعدی و به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب