زبان فارسی در جهان

ژیلا صادقی با فارسی آموزانی از هند سخن می گوید
در دومین جلسه آموزش فن بیان و گویندگی «با سخنوران سعدی»؛

ژیلا صادقی با فارسی آموزانی از هند سخن می گوید

در دومین برنامه زنده اینستاگرامی «با سخنوران سعدی»، ژیلا صادقی، مجری و گوینده رادیو و تلویزیون، فن بیان و مهارت زیباتر صحبت کردن واژه های فارسی را توضیح داده و با دو تن از فارسی آموزان از هند صحبت می کند.

ادامه مطلب
ظرفیت‌های حوزه تمدنی نوروز را از حالت بالقوه به بالفعل درآوریم
پنل دوم همایش بین‌المللی ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی حوزه تمدنی نوروز» مطرح شد؛

ظرفیت‌های حوزه تمدنی نوروز را از حالت بالقوه به بالفعل درآوریم

در پنل دوم «همایش بین‌المللی ظرفیت‌های فرهنگی اجتماعی حوزه تمدنی نوروز» هریک از اساتید بر موضوعاتی از قبیل بالفعل شدن ظرفیت‌های حوزه تمدنی نوروز،...

ادامه مطلب
نوروز در ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با دیگر کشورها
پنل اول همایش بین‌المللی مجازی ظرفیت‌های فرهنگی-اجتماعی «حوزه تمدنی نوروز»

نوروز در ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با دیگر کشورها

نوروز را تنها ایرانیان جشن نمی گیرند بلکه مردمان دیگر کشورهای جهان نظیر افغانستان، هند، قرقیزستان، ترکیه و… نیز جشن می گیرند و هر کدام برای خود آداب و رسوم خاص خودشان را دارند.

ادامه مطلب
نوروز نماد توجه به طبیعت و صلح و آرامش در جهان
«همایش بین‌المللی مجازی ظرفیت‌های فرهنگی-اجتماعی حوزه تمدنی نوروز»- ۱

نوروز نماد توجه به طبیعت و صلح و آرامش در جهان

سخنرانان در همایش مجازی ظرفیت فرهنگی- اجتماعی نوروز بر برگزاری آئین باستانی جهان نوروزی و جغرافیای فرهنگ مشترک در کشورهای حوزه تمدنی نوروز تاکید داشتند.

ادامه مطلب