زبان فارسی در جهان

توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی میان خانه فرهنگ کشورمان در کراچی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کراچی +گزارش تصویری

توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی میان خانه فرهنگ کشورمان در کراچی و گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کراچی +گزارش تصویری

بهرام کیان مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی درکراچی با هدف ترویج و گسترش زبان و ادبیات فارسی و همچنین گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی، میان خانه فرهنگ و گروه زبان فارسی دانشگاه کراچی از دانشگاه کراچی بازدید و با رئیس و اساتید بخش فارسی ملاقات و مذاکره کرد.

ادامه مطلب
ملاقات مسئول روابط عمومی خانه فرهنگ ج.ا.ایران در مولتان با دکتر اکبر کندی رئیس جدید دانشگاه بهاءالدین زکریا

ملاقات مسئول روابط عمومی خانه فرهنگ ج.ا.ایران در مولتان با دکتر اکبر کندی رئیس جدید دانشگاه بهاءالدین زکریا

بخاری با رئیس جدید دانشگاه بهاءالدین ذکریا مولتان دیدار و درخصوص همکاریهای علمی وفرهنگی و همچنین فعال کردن بخش فارسی در این دانشگاه گفت و گو کردند.

ادامه مطلب
نگاهی به کیفیت آموزش زبان فارسی‌ در خانه فرهنگ ایران در لاهور

نگاهی به کیفیت آموزش زبان فارسی‌ در خانه فرهنگ ایران در لاهور

آموزش رسمی و آکادمیک زبان فارسی در شبه قاره هند و به ویژه کشور پاکستان قدمتی  ۱۵۰ ساله دارد.دانشگاه جی سی لاهور که در ابتدا کالج بوده است، قدیمی ترین واحد علمی دانشگاهی است که زبان فارسی از ابتدای تاسیس دانشکده، به علاقمندان و دانشجویان تدریس شده است.

ادامه مطلب