زبان فارسی در جهان

یک فعال رسانه‌ای ایالت سند پاکستان:

یک فعال رسانه‌ای ایالت سند پاکستان:

حمید بوتو، یکی از نخبگان رسانه ای ایالت سند، در دیدار با مسئول خانه فرهنگ کشورمان در کراچی گفت: فرهنگ و ادب فارسی برای مردم شبه قاره غریبه نیست. پاکستانی‌ها هنوز هم علاقه‌مندی خود را ...