زبان فارسی در جهان

توسعه همکاری‌های فرهنگی آموزشی و همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی در مدارس دولتی هند
رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در هند مطرح کرد؛

توسعه همکاری‌های فرهنگی آموزشی و همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی در مدارس دولتی هند

رایزن فرهنگی کشورمان در دیدار با جوزف امانوئل مدیرکل مرکز آموزش مدارس متوسطه وابسته به وزارت آموزش وپرورش هند گفت: توسعه همکاری ها‌ی فرهنگی آموزشی و همکاری در زمینه آموزش زبان فارسی در مدارس دولتی هند اجرایی می ‌شود.

ادامه مطلب
بخش ایرانشناسی یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های کتابخانه ملی است
رئیس کتابخانه ملی گرجستان در دیداربا مهری اردستانی؛

بخش ایرانشناسی یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های کتابخانه ملی است

رایزنی فرهنگی کشورمان در گرجستان، با گیورگی کِکِلیدزه رئیس کتابخانه ملی گرجستان و خانم تامارا دمتراشویلی مسئول بخش ایرانشناسی کتابخانه مذکور دیدار و درخصوص گسترش روابط فرهنگی و کتابخانه ای دو کشور گفت‌وگو کرد.

ادامه مطلب
یک ماه با ادبیات معاصر ایران در ارمنستان
همزمان با بزرگداشت نیما یوشیج آغاز شد؛

یک ماه با ادبیات معاصر ایران در ارمنستان

به منظور معرفی بیشتر ادبیات معاصر ایران به جامعه ارمنی، مجموعه برنامه‌های «یک ماه با ادبیات معاصر ایران در ارمنستان» در اتحادیه نویسندگان ارمنستان آغاز شد.

ادامه مطلب