زبان فارسی در جهان

آئین و سنت‌های کهن ایرانیان در دانشگاه دمشق معرفی شد

آئین و سنت‌های کهن ایرانیان در دانشگاه دمشق معرفی شد

به منظور معرفی آئین و سنت‌های کهن ایرانیان، رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در سوریه با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دمشق برنامه «شب ایرانی را با حضور اساتید و دانشججویان زبان و ادبیات فارسی برگزار کرد.

ادامه مطلب
دانشجویان دانشگاه بلگراد با زبان و فرهنگ ایران آشنا شدند

دانشجویان دانشگاه بلگراد با زبان و فرهنگ ایران آشنا شدند

به همت رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در بلگراد، نشست مجازی «تاریخ و فرهنگ ایران» برگزار شد و دانشجویان با ویژگی‌های فرهنگی ایران، آداب و رسوم و برگزاری جشن‌ها و مناسبت‌های ایرانی و همچنین سهم زبان فارسی در این میان آشنا شدند.

ادامه مطلب
فارسی‌آموزان یونانی از آداب و رسوم ایرانیان نوشتند

فارسی‌آموزان یونانی از آداب و رسوم ایرانیان نوشتند

مراسم شب یلدا در آتن به صورت مجازی برگزار شد و فارسی‌آموزان یونانی بنابر فراخوان رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در مسابقه انشاء نویسی با موضوع آداب و رسوم ایرانیان در شب یلدا شرکت کردند و به خوانش غزلیات حافظ به دو زبان فارسی و یونانی پرداختند.

ادامه مطلب