زبان فارسی در جهان

یک آلمانی عاشق ایران

یک آلمانی عاشق ایران جدید

یک دانش‌آموخته زبان فارسی اهل آلمان از آرزوی کودکی خود برای دیدن ایران و علاقه‌اش به شاعران زبان فارسی می‌گوید.

ادامه مطلب