اخبار تصویری

پژوهش در زبان فارسی مورد نیاز هند است

پژوهش در زبان فارسی مورد نیاز هند است

استاد دانشگاه علیگر هند با اشاره به آنکه بسیاری از منابع تاریخی، فرهنگی و علمی در هند در گذشته به زبان فارسی بوده است، تاکید کرد: پژوهش در زمینه زبان فارسی بسیار مورد نیاز کشور هند است.

ادامه مطلب
برگزاری دوره اختصاصی تربیت مدرس زبان فارسی ضروری است

برگزاری دوره اختصاصی تربیت مدرس زبان فارسی ضروری است

رئیس بنیاد سعدی با تاکید بر اهمیت برگزاری دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی با آخرین روش های آموزش زبان دوم، گفت: دوره دانش افزایی بلند مدت تابستانه بنیاد سعدی، امسال یک تفاوت اساسی با سایر دوره ها دارد چرا که این دوره، نخستین دوره بلند مدت و اختصاصی تربیت مدرس آموزش زبان فارسی است.

ادامه مطلب