اخبار تصویری

تاریخ، تمدن و زندگی اجتماعی ایران امروز از نگاه استادان زبان فارسی خارجی

تاریخ، تمدن و زندگی اجتماعی ایران امروز از نگاه استادان زبان فارسی خارجی

این روزها، هشتاد و پنجمین دوره دانش افزایی بنیاد سعدی برای استادان زبان فارسی از بیش از 10 کشور جهان در حال برگزاری است و بنیاد سعدی یک روز در میان نیز بازدید از مکان های تاریخی، گردشگری و فرهنگی تهران را نیز برا آنها کرده است.

ادامه مطلب
پژوهش در زبان فارسی مورد نیاز هند است

پژوهش در زبان فارسی مورد نیاز هند است

استاد دانشگاه علیگر هند با اشاره به آنکه بسیاری از منابع تاریخی، فرهنگی و علمی در هند در گذشته به زبان فارسی بوده است، تاکید کرد: پژوهش در زمینه زبان فارسی بسیار مورد نیاز کشور هند است.

ادامه مطلب
برگزاری دوره اختصاصی تربیت مدرس زبان فارسی ضروری است

برگزاری دوره اختصاصی تربیت مدرس زبان فارسی ضروری است

رئیس بنیاد سعدی با تاکید بر اهمیت برگزاری دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی با آخرین روش های آموزش زبان دوم، گفت: دوره دانش افزایی بلند مدت تابستانه بنیاد سعدی، امسال یک تفاوت اساسی با سایر دوره ها دارد چرا که این دوره، نخستین دوره بلند مدت و اختصاصی تربیت مدرس آموزش زبان فارسی است.

ادامه مطلب