ماهنامه خبری بنیاد سعدی

ماهنامه خبری بنیاد سعدی تمام رویدادهای داخلی و خارجی فارسی آموزان و علاقه مندان زبان فارسی را در داخل و خارج از ایران پوشش می دهد.