معرفی کتاب - آرشیو

معرفی کتاب «مینا» در اینستاگرام بنیاد سعدی
در برنامه زنده «دوشنبه‌ها با کتاب» انجام می شود؛

معرفی کتاب «مینا» در اینستاگرام بنیاد سعدی

در برنامه زنده اینستاگرامی «دوشنبه ها با کتاب» بنیاد سعدی، این هفته معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به معرفی کتاب «مینا» که یک مجموعه چهار جلدیست، می‌پردازد.

ادامه مطلب
مردم و شعرای عرب، تحت تأثیر اندیشه‌های خیام هستند
در وبینار «زبان فارسی در کشورهای حوزه عربی» مطرح شد؛

مردم و شعرای عرب، تحت تأثیر اندیشه‌های خیام هستند

مدیرمسؤول مجله علمی- پژوهشی دانشگاه بیروت گفت: عامه مردم عرب، خیام را می‌شناسند و‌‌ بیشتر شاعران عرب‌زبان از خیام تأثیر پذیرفته‌اند، زیرا شعر خیام به زبان عربی ترجمه و مشهور شده؛ نه برای اینکه خیام مهم‌تر از حافظ و سعدی است.‌

ادامه مطلب
فراز و فرودهای گسترش زبان فارسی در آسیا و آفریقا
در وبینار«زبان فارسی در کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقای زیرصحرا» بررسی شد:

فراز و فرودهای گسترش زبان فارسی در آسیا و آفریقا

در وبینار تخصصی زبان فارسی در کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا که به همت بخش بین‌الملل نمایشگاه مجازی کتاب تهران و با همکاری بنیاد سعدی برگزار شد، کارشناسان به بررسی وضعیت زبان فارسی در این کشورها پرداختند.

ادامه مطلب
معرفی کتاب «گام اوّل» در اینستاگرام بنیاد سعدی
در برنامه زنده «یکشنبه‌ها با کتاب» انجام می شود؛

معرفی کتاب «گام اوّل» در اینستاگرام بنیاد سعدی

در برنامه زنده اینستاگرامی «یکشنبه ها با کتاب» بنیاد سعدی، هفته آینده معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به معرفی کتاب «گام اوّل» که به ۱۳ زبان واسط ترجمه شده است، می‌پردازد.

ادامه مطلب
مهم ترین هدف بنیاد سعدی «تدوین استاندارد سازی آموزش زبان فارسی» است
در برنامه «یکشنبه های با کتاب» مطرح شد؛

مهم ترین هدف بنیاد سعدی «تدوین استاندارد سازی آموزش زبان فارسی» است

معاون آموزش و پژوهش بنیادسعدی گفت: استانداردسازی آموزش زبان فارسی یکی از اولویت‌های کلیدی و اهداف عمده بنیاد سعدی، به عنوان متولّی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در جهان است که محقق شد.

ادامه مطلب
معرفی «استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان» در اینستاگرام بنیاد سعدی
در برنامه زنده "یکشنبه‌ها با کتاب" انجام می شود؛

معرفی «استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان» در اینستاگرام بنیاد سعدی

در برنامه زنده اینستاگرامی «یکشنبه ها با کتاب» بنیاد سعدی، این هفته معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به معرفی کتاب «استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی در جهان» می‌پردازد.

ادامه مطلب