اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

فارسی‌آموزان کشورهای مختلف از «یلدا» گفتند

فارسی‌آموزان کشورهای مختلف از «یلدا» گفتند

بنیاد سعدی در اولین سال ثبت «شب یلدا» به عنوان هشتمین میراث معنوی ایرانیان در یونسکو، مراسم این شب را همراه با حافظ خوانی دانشجویان و فارسی آموزانی از هند، پاکستان، افغانستان و بنگلادش برگزار ...

استقبال پژوهشگران و معلم های زبان فارسی از غرفه بنیاد سعدی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

استقبال پژوهشگران و معلم های زبان فارسی از غرفه بنیاد سعدی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

اولین حضور بنیاد سعدی در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار با استقبال پژوهشگران و متخصصان، معلم های زبان فارسی، موسسات و مراکزی که در داخل و خارج در حوزه آموزش زبان ...

تخفیف ۵۰درصدی برای دوره مجازی تربیت مدرس ویژه مخاطبان غرفه بنیاد سعدی

تخفیف ۵۰درصدی برای دوره مجازی تربیت مدرس ویژه مخاطبان غرفه بنیاد سعدی

بنیاد سعدی به مناسبت هفته پژوهش، کارت تخفیف ۵۰ درصدی ثبت نام در دوره غیر‌همزمان روش تدریس زبان فارسی برای بازدید کنندگان غرفه بنیاد سعدی در نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پژوهش و فناوری در نظر ...

بیست و چهارمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

بیست و چهارمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

بیست و چهارمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با عناوین «اخبار بنیاد سعدی»، «آموزش زبان فارسی در جهان» و «بنیاد سعدی در رسانه‌ها» مربوط به آبان ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

بیست و سومین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

بیست و سومین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان»

بیست و سومین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با عناوین «اخبار بنیاد سعدی»، «آموزش زبان فارسی در جهان» و «بنیاد سعدی در رسانه‌ها» مربوط به مهر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.