اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

تأثیر فراز و فرود صدا در جلب نظر شنونده و بیننده در سخنوری

تأثیر فراز و فرود صدا در جلب نظر شنونده و بیننده در سخنوری

ششمین جلسه کلاس فن بیان و سخنوری فارسی آموزان غیرایرانی به همت روابط عمومی بنیاد سعدی و با تدریس حمیدرضا امیرافضلی با بررسی تمرینات هفتگی مربوط به تغییر لحن، برد صدا و همچنین ارائه درس ...