اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

یازدهمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با طراحی جدید

یازدهمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با طراحی جدید

یازدهمین «ماهنامه خبری آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» با طراحی و صفحه آرایی متمایز با عناوین اصلی «اخبار بنیاد سعدی» و ... مربوط به ماه های مرداد و شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد.

گفت‌وگوی زنده تصویری پیرامون «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم دیوان حافظ»

گفت‌وگوی زنده تصویری پیرامون «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم دیوان حافظ»

گفت‌وگوی زنده تصویری در قالب سلسله نشست های سیمرغ پارسی (پیام‌های ماندگار ادبیات فارسی) با موضوع «حافظ شناسی در ترکیه و معرفی ترجمه منظوم دیوان حافظ» در صفحه اینستاگرام بنیاد سعدی برگزار می‌شود.