اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

دوره مجازی آموزش زبان فارسی برگزار شد
برای اولین بار از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن؛

دوره مجازی آموزش زبان فارسی برگزار شد

در ادامه روند فعالیت های مرتبط با آموزش زبان فارسی به علاقه مندان و فرهنگ دوستان ژاپنی، از سوی رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن، دوره مجازی و برخط آموزش زبان و ادبیات فارسی با همکاری بنیاد سعدی آغاز شد.

ادامه مطلب