اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

شورای راهبردی استرالیا در بنیاد سعدی برگزار شد

شورای راهبردی استرالیا در بنیاد سعدی برگزار شد

به منظور بررسی آخرین وضعیت زبان فارسی در استرالیا، "شورای راهبردی استرالیا" با حضور رایزن فرهنگی سابق در استرالیا، کارشناسان اداره آسیا- اقیانوسیه از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت خارجه...

احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق

احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق

معاون بین‌الملل بنیاد سعدی از تکمیل پروژه "احداث دپارتمان زبان فارسی در دانشگاه دمشق" سوریه خبر داد و گفت:‌ با بودجه دانشگاه تهران ساختمان مستقلی برای دپارتمان زبان فارسی در سوریه در حال احداث است.

بایسته‌های ارتقای "جایگاه زبان فارسی در جهان" در دانشگاه بین المللی قزوین مطرح شد

بایسته‌های ارتقای "جایگاه زبان فارسی در جهان" در دانشگاه بین المللی قزوین مطرح شد

۲۵ اردیبشهت ماه در تقویم ایرانیان با عنوان "بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی " حک شده است؛ اما پاسداشت زبان فارسی که بخش عظیمی از سرزمین‌های جهان را تحت نفوذ معنوی خود ...

نامه تشکر رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان لاهور از مهمان نوازی بنیاد سعدی

نامه تشکر رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه بانوان لاهور از مهمان نوازی بنیاد سعدی

رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایل _ سی بانوان لاهور پاکستان پس از بازگشت به کشور خود طی نامه ای رسمی از میزبانی شایسته رئیس و معاونان بنیاد سعدی تشکر کرد.