اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

از وظایف بنیاد سعدی، تعیین استاندارد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان  است

از وظایف بنیاد سعدی، تعیین استاندارد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است

رئیس بنیاد سعدی در افتتاحیه همایش دو سالانه آزفا که با موضوع «استاندارد سازی مواد آموزشی در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان» برگزار شد، گفت: از وظایف بنیاد سعدی تعیین استاندرد آموزش ...

کارگاه های متنوع تربیت مدرس فارسی در همایش دو سالانه آزفا

کارگاه های متنوع تربیت مدرس فارسی در همایش دو سالانه آزفا

سه کارگاه «تدریس عملی مهارت های زبانی به کمک فناوری»، «تهیه، تدوین و مناسب سازی مواد آموزشی به دست معلم» و «استانداردها و روش های تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای در آموزش زبان فارسی» ...