اخبار بنیاد سعدی - آرشیو

رئیس دانشکده علوم انسانی شهید بهشتی در اختتامیه همایش آزفا:

گسترش زبان فارسی، وسیله ای برای شناساندن فرهنگ ایران است

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در همایش دوسالانه آزفا گفت: زبان فارسی در بعد سیاستگذاری خارجی، وسیله ای برای شناساندن یک فرهنگ تاریخی به نام ایران است

ادامه مطلب
رئیس بنیاد سعدی در دومین همایش دو سالانه آزفا مطرح کرد؛

از وظایف بنیاد سعدی، تعیین استاندارد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است

رئیس بنیاد سعدی در افتتاحیه همایش دو سالانه آزفا که با موضوع «استاندارد سازی مواد آموزشی در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان» برگزار شد، گفت: از وظایف بنیاد سعدی تعیین استاندرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است.

ادامه مطلب
در نشست خبری همایش دو سالانه آزفا تاکید شد؛

اهمیت بررسی استاندارد سازی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

در نشست خبری «دومین همایش دو سالانه آزفا»، بررسی و دست یافتن به راه حل استاندارد سازی منابع و مواد آموزشی تدریس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از مهم ترین اهداف این همایش عنوان شد.

ادامه مطلب

کارگاه های متنوع تربیت مدرس فارسی در همایش دو سالانه آزفا

سه کارگاه «تدریس عملی مهارت های زبانی به کمک فناوری»، «تهیه، تدوین و مناسب سازی مواد آموزشی به دست معلم» و «استانداردها و روش های تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای در آموزش زبان فارسی» در دومین همایش دو سالانه آزفا برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب